Posts Tagged ‘ยกเลิกผมทรงนักเรียน’

 • วัยรุ่นรู้สึกยังไง? หลังจากยกเลิก “ผมทรงนักเรียน”

  Date: 2013.01.11 | Category: Teen news, การศึกษา, การแต่งกาย, ทรงผม, วัยรุ่น | Response: 0

  เรียกว่าถึงจุดสิ้นสุดเกรียนไทยก็ว่าได้ เพราะล่าสุดตามที่ได้ทราบข่าวกันแล้วว่า นายพงศ์เทพ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ สป.ศธ. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าในเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้นต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้ นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

  วันนี้ทีมงาน Sanook! Campus เลยขอออกไปฟังเสียงน้องๆ วัยเรียน ไปดูกันสิว่า พวกเด็กๆ คิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้

   

  น้องกันต์ ณัฐวัฒน์ จากโรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล (นักแสดง Autumn In My Heart เวอร์ชั่นไทย)

  เห็นด้วยที่ยกเลิก : เด็กบางคนไม่ชอบทรงผมเกรียนเพราะดูสั้นเกินไป และจะผมยาวผมสั้นไม่มีผลต่อการเรียน ผมยาวบางทีอาจสร้างความมั่นใจได้มากกว่า ^^

   

   

  น้องฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ไม่เห็นด้วยที่ยกเลิก : การมีกฎให้นักเรียนไว้ผมสั้นจะดูสุภาพ เนื่องจากวัยเรียนนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังต้องรู้จักระเบียบวินัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลวมให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

   

  น้องแตงกวา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เห็นด้วยที่ยกเลิก : ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าการตัดผมสั้นเกรียนถ้ายกเลิกก็ดี เพราะนักเรียนมีสิทธิที่จะได้ตัดสินใจ เหมือนมีความสนุกในการเรียนมากขึ้น เพราะทุกคนห่วงหน้าตาและบุคลิกของตัวเองอยู่

   

  น้องมาร์ค จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  เฉยๆ : มีกฎเอาไว้ก็ดีพอขึ้นมหาวิทยาลัย อยากทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้ว ส่วนตัวเรียน ร.ด. อยู่แล้ว เรื่องผมสั้น ผมยาว เลยเฉยๆ

   

  น้องอาร์ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา

  ไม่เห็นด้วยที่ยกเลิก : วัยเรียนควรจะเป็นวัยที่มีกฎระเบียบ เพราะกฎเหล่านี้ไม่ได้อยากเย็น ทุกคนสามารถปฎิบัติตามได้ โดตมาค่อยไว้ผมยาวก็ไม่สาย

   

   

  น้องคิม มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ไม่เห็นด้วยที่ยกเลิก : เพราะว่าผมก็เกรียนมาก่อนดังนั้นรุ่นต่อๆไปก็ต้องเกรียนครับ มันเป็นเอกลักษณ์นะผมคิดว่านะ …

   

  น้อง ธีรพจน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  เห็นด้วยที่ยกเลิก : เพราะการไว้ผมสั้นเกรียน ไม่ได้มีผลกับการเรียนอยู่แล้ว

  รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ บางส่วนที่เราไปสอบถามมาแล้ว สำหรับเพื่อนๆ Sanook! Campus คิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ อย่าลืมคอมเม้นต์บอกเรานะ ^^

 • นักเรียนเฮ ! โรงเรียนเลิกบังคับตัดผมเกรียน-ผู้หญิงไว้ผมยาวได้

  Date: 2013.01.11 | Category: Teen news, การศึกษา, การแต่งกาย, ทรงผม | Response: 0

  รมว.ศึกษาธิการ สั่ง ศธ.ร่อนหนังสือเวียนแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เลิกบังคับ นร.ชายตัดผม “เกรียน” ตามกฎกระทรวงปี 2515 และเลิกบังคับนร.หญิงไว้ทรง “กะลาครอบ”

  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา ว่า ได้มอบให้สำนักงานปลัดศธ. ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ามีกฎกระทรวงอยู่ 2 ฉบับ ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2515 คือ

  ฉบับที่ 1 พ.ศ.2515 ระบุห้ามไม่ให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 ซม. และชายผมรอบศีรษะต้องตัดเกรียนชิดผิวหนัง และ 2.นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากร.ร.หรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็นกฎกระทรวง

  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค. พ.ศ.2518 ระบุว่า 1.นักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้าง และด้านหลังยาวเลยตีนผม 2.นักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินก็ให้รวบให้เรียบร้อย

  นายพงศ์เทพ กล่าวต่อว่า ถ้าตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ.2518 เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ ไม่ต้องตัดผมด้านข้างหรือด้านหลังจนเกรียน แต่ในทางปฏิบัติร.ร.ยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงยามแบบรองทรงได้

  ด้านทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น ทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของร.ร. ซึ่งตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกัน ที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละร.ร.มีความแตกต่างกันไป ตนจะให้ทางศธ.ทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย และทุกร.ร.จะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน อนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้ แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย

  เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน ขณะนี้ผมได้มอบให้สป.ศธ. ไปจัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในกำกับของศธ.ทุกแห่ง เรื่องทรงผมนักเรียนนั้นต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้ นายพงศ์เทพกล่าว

  ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : http://www.tskw.ac.th/UserFiles/body52/body1.html

 • กทม.ไม่เปลี่ยนทรงผมเด็กนักเรียนเหตุตัดเกรียนไม่มีปัญหา

  Date: 2013.01.11 | Category: Teen news, การศึกษา, การแต่งกาย, ทรงผม | Response: 0

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีคำสั่งให้โรงเรียนในสังกัด เลิกบังคับนักเรียนชายไถหัว ทรงลานบิน นักเรียนหญิงตัดสั้นเสมอหู ตามกฎกระทรวงฉบับล่าสุด ปี 2518 และอนุญาตนักเรียนชายไว้ผมรองทรง นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้น หรือยาวได้ตามความชอบนั้น ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด กทม.ที่มีนักเรียนประมาณ 300,000 คนนั้น ยังไม่มีคำสั่งให้ดำเนินการตามที่ ศธ.สั่งการ เพราะโรงเรียนในสังกัด กทม.ก็มีกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

  “ที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาร้องเรียนในเรื่องทรงผมจากผู้ปกครองหรือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ส่วนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด กทม.ก็มีเพียงไม่กี่ร้อยคน กทม.มีกฎให้ไว้ผมรองทรง และผู้หญิงก็ไว้ผมยาวได้อยู่แล้ว เบื้องต้นจึงยังคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตาม ศธ.แต่อย่างใด แต่ก็ได้ยินเพียงแต่กระแสข่าวเท่านั้น หากได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก ศธ.จะมีการพิจารณาอีกครั้ง”

  ภาพจาก…http://www.jepata.com

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

  คลังเก็บ

  หมวดหมู่

  Meta